Polityka prywatności

Strona Główna / Rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

31 lipca 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Celem rozporządzenia jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez ustanowienie przepisów w celu zapewniania aby użytkownikom biznesowym korzystającym z usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom korzystającym ze strony internetowej w celach biznesowych w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych zapewniono odpowiednią przejrzystość, sprawiedliwość i możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń.

Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki między innymi na dostawców usług pośrednictwa internetowego. Usługami pośrednictwa internetowego są usługi, które spełniają następujące wymogi:

 1. Stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego
 2. Umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane
 3. Są świadczone użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między dostawcą tych usług a użytkownikami biznesowymi, którzy oferują towary lub usługi konsumentom.

Rozporządzenie nakłada na dostawców usług pośrednictwa internetowego obowiązki między innymi w zakresie:

 1. Określania warunków korzystania z usług
 2. Ograniczenia, zawieszenia i zakończenia świadczenia usług
 3. Plasowania – czyli przyznawania określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług pośrednictwa internetowego
 4. Opisu rodzaju oferowanych towarów i usług dodatkowych
 5. Regulowania szczególnych warunków umownych
 6. Dostępu do danych
 7. Określenia wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg
 8. Mediacji

Rozporządzenie stosuje się od 12 lipca 2020 roku.

Daniel Trędkiewicz, aplikant radcowski

ka********@fo******.pl