Polityka prywatności

Strona Główna / Firmowy rower a podatek VAT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Firmowy rower a podatek VAT

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotycząca możliwości odliczenia VAT od zakupu roweru, w której jednocześnie stwierdził, iż za każde prywatne użycie firmowego sprzętu podatnik musi naliczyć podarek VAT należny.

W stanie faktycznym – podatnik – doradca podatkowy rozważał zakup roweru, który służyłby jemu w przeważającej mierze w prowadzonej działalności gospodarczej tj. w celu dojazdów do biura, urzędów oraz na spotkania z kontrahentami. Podatnik nie wykluczył jednakże sporadycznych przejażdżek rowerem w celach prywatnych, z tego też powodu zadał pytanie czy może odliczyć cały VAT naliczony przy zakupie.

DKIS to potwierdził (interpretacja znak: 0114-KDIP4-2.4012.386.2022.3.MC) i stwierdził, iż do rowerów nie stosuje się ograniczenia w postaci odliczenia maksymalnie 50% VAT, jednak zastrzegł, że za każde prywatne użycie sprzętu firmowego trzeba naliczyć VAT. Jako podstawę prawną wskazał art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Wielu ekspertów stwierdziło, że interpretacja ta mimo zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, może budzić wiele wątpliwości i prowadzi do absurdów, bowiem, w jaki sposób Urząd Skarbowy mógłby sprawdzić jak dany przedsiębiorca wykorzystuje sprzęt firmowy i kiedy dokonuje jego używania w celach prywatnych?  Ciężko również określić, jaką wysokość podatku VAT powinien zapłacić podatnik za prywatne używanie firmowego roweru, a także czy podatnik powinien opodatkować udostępniane roweru na rzecz samego siebie?

Zdaniem organów podatkowych należy za każde prywatne używanie sprzętu firmowego naliczyć i zadeklarować VAT należny. Wynika z tego, iż przedsiębiorca powinien zapłacić VAT za prywatne korzystanie np. z takich rzeczy jak: sprzęt komputerowy, samochód, rower, motor czy też biurko i krzesło, bowiem już przeglądanie prywatnej korespondencji korzystając w tym czasie z firmowego krzesła stanowi o prywatnym użytkowaniu z tego przedmiotu.

Jednak czy Urzędy Skarbowe mają możliwość zweryfikowania, kiedy podatnik użytkuje sprzęt w celach prywatnych, a kiedy korzysta z niego w celach służbowych?  Ze względu na trudności mogące wynikać z braku możliwości weryfikowania takiego użytkowania mało prawdopodobne jest, aby w rzeczywistości Urzędy Skarbowe zajmowały się wyszukiwaniem potencjalnego użycia firmowego sprzętu do celów prywatnych.

Eksperci jednak podpowiadają, iż w przypadku użytkowania roweru firmowego warto umieścić na rowerze firmowe logo, czy też dane kontaktowe, co pozwoli uniknąć ewentualnych sporów z fiskusem ze względu na realizację celów reklamowych.

Mariusz Woźniak

mariusz.wozniak(at)forystek.pl