Polityka prywatności

Strona Główna / Interpretacje podatkowe – coraz mniej pewności

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Interpretacje podatkowe – coraz mniej pewności

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 roku Dyrektor KIS ma prawo odmówić wydania interpretacji indywidualnej między innymi w przypadku podejrzenia nadużycia prawa lub gdy uzyskanie interpretacji ma jedynie służyć uzasadnieniu ekonomicznemu danego działania.

Jak wskazują specjaliści celem ustawodawcy było uszczelnienie systemu podatkowego, a także doprecyzowanie regulacji dotyczących unikania opodatkowania. Jednakże wprowadzone zmiany stają się coraz bardziej niebezpieczne dla podatników. Wskazać tutaj należy przede wszystkim możliwość uchylenia wcześniej wydanej interpretacji przez Dyrektora KIS, a także możliwość uznania złożonego wniosku jako próbę obejścia prawa podatkowego.

Podatnicy obawiają się także wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia, co de facto stanowić może swoistego rodzaju zaproszenie do kontroli, bowiem każdorazowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przesyłany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.