Polityka prywatności

Strona Główna / IP Box łączy się z B+R

AKTUALNOŚCI

BLOGI

IP Box łączy się z B+R

Z preferencji podatkowych wynikających z ulgi badawczo- rozwojowej oraz IP BOX można korzystać jednocześnie w tym samym roku podatkowym.

O uldze B+R pisaliśmy już wcześniej. Dla przypomnienia polega ona na możliwości ponownego zaliczenia wydatków kwalifikowanych do kosztów uzyskania przychodu, które wcześniej już zostały zaliczone do kosztów podatkowych, tym samym pomniejszając wysokość dochodu do opodatkowania. Z kolei ulga IP BOX pozwala objąć 5 % stawką podatku dochodowego tzw. kosztów kwalifikowanych z tytułu praw własności intelektualnej, t. j. objętych patentem lub innym prawem ochronnym.

Obie ulgi można zastosować w tym samym roku podatkowym w stosunku do różnych kategorii dochodów, tym samym ulga B+R może być stosowana do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, a 5 % stawkę podatku można zastosować do dochodów kwalifikowanych z IP BOX.