Polityka prywatności

Strona Główna / IP BOX- szansą na dalszy rozwój firm informatycznych

AKTUALNOŚCI

BLOGI

IP BOX- szansą na dalszy rozwój firm informatycznych

Rząd wyciągnął rękę do producentów gier, wprowadzając nowe rozwiązania podatkowe. W październiku Parlament przyjął projekt nowej ustawy, który wprowadza tzw. Innovation BOX (IP BOX), czyli możliwość obniżenia stawki podatku dochodowego z praw licencyjnych do 5 procent.

Jest to nowe rozwiązanie, które pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści spółkom z branży gier. Dla przykładu: spółka osiągająca zysk brutto w wysokości 200 mln złotych a obecnym stanie prawnym zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 38 mln złotych (19 % CIT). Po wejściu w życie projektowanej ustawy, która ma obowiązywać od stycznia 2019 roku, wysokość podatku do zapłacenia wyniesie 10 mln. Zaoszczędzone środki pozwolą polskim przedsiębiorcom stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi na światowym rynku gier poprzez przeznaczenie tychże środków na dalszy rozwój i wzbogacenie swojej oferty.

Obecnie ustawa oczekuje na podpis prezydenta- jednakże już dziś informacja o jej wejściu w życie wprowadza optymistyczne nastroje wśród producentów gier.