Polityka prywatności

Strona Główna / Kwestia należytej staranności – Karuzela VAT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kwestia należytej staranności – Karuzela VAT

Zasadność odmówienia przedsiębiorcom prawa do odliczenia VAT ze względu na brak zachowania należytej staranności coraz częściej staje się przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał w Strasburgu. Obecnie na zbadanie czy należyta staranność rzeczywiście nie została dochowana oczekuje około 40 spraw z Polski dotyczących nieświadomego uczestnictwa w karuzeli VAT.

Warto podkreślić, że ostatnimi czasy Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzyga sprawy dotyczące należytej staranności na korzyść podatników. Przykładowo w sprawie jednej ze spółek macedońskich Trybunał stwierdził, że w sytuacji w której ta rzeczywiście nie mogła wiedzieć czy jej kontrahenci wywiązują się ze zobowiązań podatkowych brak jest podstaw do pozbawienia jej prawa do odliczenia VAT, ponieważ działanie takie nadmiernie ingerowałoby  w majątek przedsiębiorcy (sygn. 68039/14).

Praktyka Trybunału uświadamia podatników, że warto jest walczyć do końca, bowiem istnieje realna szansa na to, że odwołujący się przedsiębiorcy rzeczywiście nie zostaną pozbawieni prawa do odliczenia VAT, a Trybunał stanie po ich stronie.