Polityka prywatności

Strona Główna / Najem nieruchomości mieszkalnych a podatek VAT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Najem nieruchomości mieszkalnych a podatek VAT

Stanowisko fiskusa w sprawie sposobu opodatkowania najmu nieruchomości do tej pory było co do zasady jednolite. W wydawanych interpretacjach uznawano, że ze zwolnienia z VAT najmu nieruchomości można korzystać, jeżeli końcowy odbiorca usługi wykorzystuje ją na cele mieszkaniowe.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Powyższy przepis nie uzależnia skorzystania ze zwolnienia od tego, kto je wynajmuje, lecz na jakie cele.

Przykładowo do tej pory najem zwolniony był z VAT, w przypadku wynajmowania nieruchomości przez przedsiębiorcę, pod warunkiem, że wykorzystywana była ona na cele mieszkaniowe zatrudnianych pracowników. Podkreślano, że wystarczającą przesłanką, dającą podstawę do zastosowania zwolnienia było wykorzystywanie takiej nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Prezentowane powyżej stanowisko, które wydawało się być ugruntowane uległo ostatnimi czasy znaczącej zmianie. W najnowszych interpretacjach fiskus wskazuje, że zwolnienie przysługuje jedynie w przypadku, gdy najem odbywa się na rzecz osób fizycznych, które dodatkowo w mieszkaniu powinny realizować własny cel mieszkaniowy. Co więcej podkreśla się również, że cele mieszkaniowe mogą mieć jedynie osoby fizyczne, bowiem osoby prawne takiego celu realizować nie mogą. W ten sposób zablokowano możliwość stosowania zwolnienia nawet, jeżeli mieszkania wynajmowane są na rzecz zatrudnianych pracowników.

Rozbieżność stanowisk fiskusa spowoduje z pewnością zamieszanie wśród podatników, którzy z najmem mieszkań mają do czynienia na co dzień. Mając na uwadze powyższe słusznym wydaje się, by Minister Finansów wydał w powyższym zakresie interpretację ogólną, która jednoznacznie wskazywać będzie, w jaki sposób należy rozumieć przepisy dotyczące opodatkowania najmu nieruchomości.  

Adriana Chudy, aplikant adwokacki

rz*****@fo******.pl