Polityka prywatności

Strona Główna / Nowy plik JPK_VAT – najważniejsze zmiany

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Nowy plik JPK_VAT – najważniejsze zmiany

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług w ostatnim czasie przekształcają się niezwykle dynamicznie. Jedną z istotniejszych zmian jest z pewnością nowa struktura pliku JPK_VAT, która obowiązywać będzie już od pierwszego października tego roku. W niniejszym tekście przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej deklaracji.

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nowy JPK_VAT zawierał będzie zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną. Chociaż nie wynika to wprost z przepisów, to zgodnie
z interpretacjami organów stanowi on deklarację podatkową. Jest to istotne dla podatnika
z punktu widzenia ewentualnych korekt. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 16a KKS skuteczne złożenie korekty deklaracji i uiszczenie należności niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez organ wyłącza odpowiedzialność karno-skarbową.

Co ważne, od października obowiązek składania deklaracji w takiej formie ciążył będzie na wszystkich czynnych podatnikach VAT-u – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Podmioty rozliczające się miesięcznie składać będą JPK_V7M, a kwartalnie – JPK_V7K.

Podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne będą przesyłać pliki JPK_VAT
w pełnym zakresie – część ewidencyjną oraz deklaracyjną, co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Natomiast podmioty składające deklarację kwartalnie za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału zobowiązane będą tylko do wysłania części ewidencyjnej – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Ewidencję za ostatni miesiąc wraz z deklaracją będą składać natomiast w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Pliki mają formaty XML, należy przesyłać je wyłącznie elektronicznie. Można to zrobić na trzy sposoby: skorzystać z aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (e-mikrofirma oraz Klient JPK 2.0); za pośrednictwem posiadającego taką możliwość komercyjnego programu księgowego lub komercyjnej aplikacji; bądź użyć e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie pliku z różnych systemów operacyjnych.

Nowy plik JPK_VAT zastąpi jedynie dotychczasowe deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, inne (m. in. VAT-UE, VAT_8, VAT_12) pozostaną bez zmian. Jego elementami od pierwszego października  będą również VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT, VAT-ZD – wniosek o ulgę na złe długi, VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT oraz informacje dodatkowe.

 

Nowym obowiązkiem będzie też konieczność identyfikacji każdej transakcji ujętej w deklaracji. Rozporządzenie MF z 15 października 2019 r. wyróżnia trzy grupy identyfikacyjne: ze względu na kryterium przedmiotu transakcji – czyli GTU, ze względu na kryterium rodzaju transakcji oraz ze względu na kryterium kategorii dokumentu. Co do zasady – dana transakcja będzie kwalifikowała się tylko do jednego oznaczenia w ramach konkretnej grupy, jednak prawdopodobnie będzie mieć kilka oznaczeń z różnych grup. Niestety – każda pomyłka przy identyfikacji transakcji będzie skutkowała koniecznością złożenia korekty deklaracji.

 

Aleksandra Jędras

praktykant

al***************@fo******.pl