Polityka prywatności

Strona Główna / Odwrotne obciążenie a faktury korygujące

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Odwrotne obciążenie a faktury korygujące

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obniżającą fakturę korygującą zmniejszającą obrót i kwotę podatku należnego sprzedawca rozlicza w tym samym miesiącu co nabywca, po otrzymaniu potwierdzenia jej doręczenia.

Przy wystawianiu korekt przy odwrotnym obciążeniu VAT ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych unormowań, zatem zasadnym wydawałoby się stosowanie tych samych reguł. Jednakże to co dla jednych wydaje się być oczywiste, dla organów podatkowych oczywistym nie jest. Przyjmują one bowiem, że faktury korygujące przy odwrotnym obciążeniu VAT, w zależności od przyczyny ich wystawienia powinny być ujmowane w rozliczeniach na bieżąco bądź za okres w którym ujęto fakturę pierwotną. I tak w mniemaniu fiskusa faktury korygujące przy odwrotnym obciążeniu VAT sprzedawca powinien  ujmować w okresie ich wystawienia jeżeli przyczyna ich sporządzenia powstała na bieżąco (przykładowo przy zwrocie towaru), a przez nabywcę w okresie ich otrzymania. Natomiast w przypadku, gdy przyczyna wystawienia korekt faktury tkwi w pierwotnej fakturze- korektę należy ująć w okresie rozliczenia faktury pierwotnej.

Stanowisko przyjęte przez fiskusa jest bardzo niekorzystne powodując przy tym wiele problemów dla przedsiębiorców. Co więcej nie zostało ono oparte na żadnych ustawowych przesłankach. Pozostaje zatem jedynie mieć nadzieje, że organy podatkowe zmienią podejście na korzyść podatników, co znacznie ułatwi dokonywanie rozliczeń.

Co prawda od 1 listopada 2019r nastąpiła zmiana przepisów w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia, to jednak nadal mogą pojawić się ryzyka związane z kontrolami skarbowymi za okresy poprzedzające powyższą datę.