Polityka prywatności

Strona Główna / Podatek u źródła – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Podatek u źródła – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Nowelizacją z dnia 23 października 2018 roku wprowadzono zmiany dotyczące zasad pobierania podatku u źródła, z których przedsiębiorcy niekoniecznie będą zadowoleni, bowiem nakładają one na nich szereg dodatkowych obowiązków.

W myśl mających wejść w życie zmian, od nowego roku podatek u źródła dotyczący między innymi wypłacanych dywidend oraz opłat za usługi, odsetki i licencje (ang. WHT- withholding tax) ma być pobierany według stawek krajowych (odpowiednio 19 lub 20 %) bez uwzględnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw. Wprowadzone zmiany dotyczą przedsiębiorców, którzy mają zamiar wypłacać za granicę kwoty przekraczające wartość 2 milionów złotych rocznie.

By odzyskać podatek opłacony wg. stawek krajowych trzeba będzie zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do fiskusa, który będzie miał obowiązek go rozpatrzyć w terminie 6 miesięcy. Szkopuł w tym, że do sześciomiesięcznego terminu  nie wilcza się terminów określonych w art. 139 par. 4 Ordynacji podatkowej, w tym między innymi terminów  do odpowiedzi na wezwania.  Z wnioskiem o zwrot wystąpić będzie mógł podatnik, a płatnik tylko w przypadku gdy wpłacił podatek z własnych środków i poniósł jego ciężar ekonomiczny.

Istnieje również możliwość, która pozwoli na rezygnację z poboru podatku w wysokości stawek krajowych. W tym celu płatnik ma dwie możliwości, a mianowicie:

  1. złoży on stosowane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do skorzystania ze zwolnienia lub z preferencyjnej stawki podatku, przejmując tym samym na siebie odpowiedzialność za weryfikację statusu kontrahenta, bądź
  2. wystąpi do fiskusa o wydanie opinii zabezpieczającej. 

Co ważne oświadczenie takie, pod rygorem sankcji odpowiedzialności karnej skarbowej, będzie uprawniony złożyć jedynie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, i nie będzie mógł upoważnić do tej czynności pełnomocnika. W przypadku złożenia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej-  wnioskodawca poniesie wydatek w kwocie 2 tysięcy złotych, a okres na udzielenie odpowiedzi przez fiskusa może wynieść nawet 6 miesięcy.