Polityka prywatności

Strona Główna / Pomoc państwa dla firm podczas epidemii koronawirusa

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Pomoc państwa dla firm podczas epidemii koronawirusa

Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej rozwiązania dla przedsiębiorców, które oferuje w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej. Poniżej prezentujemy główne z założeń:

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.

Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów- zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Dłuższy termin do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.

Dłuższy termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień – planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. Możliwość kierowana do podatników, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%.

Dłuższy termin do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.
Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK-VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Na bieżąco monitorujemy prace Ministerstwa Finansów, mające na celu pomoc przedsiębiorcom. Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania- zapraszamy do kontaktu.

Źródło: https://www.gov.pl/