Polityka prywatności

Strona Główna / Przekształcenie spółek komandytowych sposobem na zachowanie transparentności podatkowej .

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Przekształcenie spółek komandytowych sposobem na zachowanie transparentności podatkowej .

Planowane przez ustawodawcę zmiany w zakresie wprowadzenia podwójnego opodatkowania spółek komandytowych powoduje konieczność poszukiwania przez przedsiębiorców rozwiązań, które pozwolą im zachować transparentność podatkową.

Zmiany, które pierwotnie miały wejść w życie 1 stycznia 2021 roku, być może zostaną wprowadzone nieco później, tj. od 1 maja 2021 roku. Należy jednakże mieć na względzie, że dynamika wprowadzanych zmian w prawie jest na tyle duża, że informacji tych nie można uznawać za pewne.

Kontrowersje wokół planowanych zmian wśród przedsiębiorców powstały nie tylko ze względu na samo wprowadzenie podwójnego opodatkowania (mimo, że jest to główna przyczyna sprzeciwu), ale także ze względu na okres w jakim rząd planuje wprowadzić zmiany. Podczas gdy wiele krajów wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, w Polsce wprowadzane są zmiany, które mogą jedynie pogrążyć i tak już nie najlepiej prosperujące przedsiębiorstwa.

Rozwiązaniem problemu opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych może okazać się przekształcenie w inną spółkę osobową. Możliwość taką dają przepisy kodeksu spółek handlowych, w myśl których spółki osobowe mogą przekształcać się w inne spółki osobowe. W tym przypadku będzie to odpowiednio spółka jawna, bądź spółka partnerska. Trzeba mieć jednak na uwadze, że możliwość prowadzenia spółek partnerskich została ograniczona do konkretnych zawodów. Tym samym dla większości przedsiębiorców właściwą formą spółki, w którą mogą się przekształcić będzie spółka jawna. Trzeba jednakże mieć na uwadze, że uniknięcie podwójnego opodatkowania będzie możliwe pod warunkiem, że wspólnikami spółki jawnej będą wyłączenie osoby fizyczne, a fiskus zostanie poinformowany o przekształceniu przed upływem roku obrotowego.

Mając na uwadze procedurę i czynności, które muszą zostać podjęte, aby doszło do skutecznego przekształcenia spółki, a także działanie sądów w czasie pandemii – czasu nie pozostało zbyt wiele.  Trzeba bowiem mieć na względzie, że dokonanie przekształcenia wiąże się z wypełnieniem wielu formalnych obowiązków. Koniecznym jest między innymi podjęcie stosownych uchwał, przygotowanie planu, przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta oraz dokonanie czynności notarialnych. Należy mieć również na uwadze fakt, że dokonanie przekształceń staje się skuteczne dopiero z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inną możliwością obniżenia obciążeń podatkowych po wejściu w życie planowanych zmian może być przeprowadzenie podziału spółki komandytowej na kilka mniejszych, w taki sposób, aby każda z nich nie przekraczała 2 mln euro przychodów. Można także dokonać przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie zostanie podzielona na mniejsze. W taki sposób przychód nieprzekraczający 2 mln euro będzie opodatkowany stawką 9% podatku CIT, zamiast 19% CIT-em.

Końcowo nasuwa się pytanie w jaki sposób fiskus będzie zapatrywał się przekształcenia spółek komandytowych, których ilość z pewnością wzrośnie. Pamiętać bowiem należy, że w prawie podatkowym obowiązuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a także regulacje dotyczące schematów podatkowych. Z tego względu zasadnym wydaje się, aby przekształcenia spółek zostały dokonane przed wejściem w życie planowanych zmian, co pozwoli na ograniczenie ryzyka podatkowego.

apl. adw. Adriana Chudy