Polityka prywatności

Strona Główna / Skuteczne zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Skuteczne zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Co powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, aby skutecznie zawieszało termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Skuteczne zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – wątpliwości WSA. NSA uchwałą z 18 czerwca 2018 roku sygn. akt. I FPS 1/18 stwierdził, że urząd skarbowy wysyłając do podatnika pismo, w którym powoła się jedynie na art. 70 ust. § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest wystarczające do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Wrocławski WSA w wyroku z 22 lipca 2019 roku był innego zdania, gdyż uchwała NSA jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej oraz krzywdząca dla podatników. Zdaniem WSA podatnik musi znać podstawy wszczęcia postępowania z kodeksu karnego skarbowego oraz konkretne stawiane mu zarzuty.