Polityka prywatności

Strona Główna / Sprzedaż odzyskanych nieruchomości wywłaszczonych dekretem Bieruta nie podlega PIT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sprzedaż odzyskanych nieruchomości wywłaszczonych dekretem Bieruta nie podlega PIT

Z przyjemnością informujemy o nowowydanej, korzystnej interpretacji podatkowej dla naszego klienta.

W indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej dnia 28 grudnia 2021 roku znak: 0113-KDIPT2-2.4011.899.2021.2.ACZ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko przedstawione w przygotowanym przez kancelarię wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

Tym samym organ potwierdził, że sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości, wyodrębnionych lokali mieszkalnych, budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu odzyskanych w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazał organ: Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeżeli nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Co wynika natomiast między innymi z nowowydanej interpretacji, w odniesieniu do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do odzyskanych wywłaszczonych nieruchomości, bądź przekształcenia tego prawa w prawo własności ta zasada nie ma zastosowania. W  takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do nabycia prawa do użytkowania wieczystego czy też prawa własności a swoistej restytucji stosunków własnościowych sprzed komunalizacji. W związku z tym nie są to zdarzenia prawnopodatkowe, polegające na nabyciu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek został przygotowany przez mec. Marka Forystka, który reprezentował również Klienta przed DKIS.