Polityka prywatności

Strona Główna / Ulga B+R łączy się z 50 % KUP

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Ulga B+R łączy się z 50 % KUP

Konstrukcja ulgi B+R sprowadza się do tego, że przedsiębiorca dzięki jej zastosowaniu może uzyskać korzyść, poprzez możliwość dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo- rozwojową od podstawy opodatkowania, mimo tego że wydatki takie stanowiły już koszt uzyskania przychodów.

Warto zaznaczyć, że zastosowanie ulgi na badania i rozwój często łączy się z możliwością skorzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów. Możliwość taka wynika z brzmienia art. 22 ust. 9 i 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazują wyżej wymienione przepisy koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy o PIT przepisy o 50 % kosztach uzyskania przychodów stosuje się między innymi do działalności badawczo- rozwojowej.

Zatem prawidłowe zidentyfikowanie prac badawczo- rozwojowych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz weryfikacja kosztów kwalifikowanych odliczanych w ramach ulgi B+R, może rodzić kolejną, dodatkową korzyść.

Reasumując, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej przenoszone są prawa autorskie przysługujące twórcy produktu, przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania nie tylko do ulgi B+R ale także nabędzie prawo do 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom (twórcom).

Należy jednakże pamiętać, że celem skorzystania z powyższych preferencji podatkowych należy sprawdzić, jakie czynności można uznać za prace badawczo- rozwojowe, dokonać weryfikacji kosztów kwalifikowanych, oraz zadbać o stronę formalną wprowadzonych rozwiązań, co zapewni bezpieczeństwo podatkowe w przypadku ewentualnej weryfikacji przez fiskusa.