Polityka prywatności

Strona Główna / Uproszczenia w podatku VAT od 1 stycznia 2021 roku

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Uproszczenia w podatku VAT od 1 stycznia 2021 roku

Z początkiem 2021 roku planowane jest wejście w życie projektu ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów: tzw. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Projekt ten ma na celu przede wszystkim uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – skrócenie czasu, jaki poświęcają oni na rozliczenia. Ze zmian mają skorzystać jednak również większe przedsiębiorstwa.

Mają one zostać wprowadzone w czterech obszarach. Pierwszym z nich jest uproszczenie fakturowania. Dotyczy to zarówno faktur korygujących in-minus jak i in-plus. Podatnicy nie będą mieli już formalnego obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania towarów przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego
już w okresie wystawienia faktury korygującej in-minus będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika faktu, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.

Z kolei rozliczanie faktur zwiększających podstawę opodatkowania ma być dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży). Będzie to wynikało bezpośrednio z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – dotychczas przedsiębiorcy bazowali jedynie na linii interpretacyjnej organów podatkowych i orzecznictwie.

Zmiany w drugim obszarze mają na celu wprowadzenie ułatwień dla eksporterów. Termin do zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów zostanie wydłużony z dwóch do sześciu miesięcy – od dnia otrzymania zaliczki do dnia wywozu towarów.

Po trzecie, podatnik VAT będzie miał możliwość zastosowania ujednoliconych zasad przeliczania kursów walut – jak dla przychodu w podatku dochodowym. Obecnie niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni są bowiem stosować dwa różne kursy walut – dla podatku VAT
w dacie z dnia przed wystawieniem faktury a dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi.

Z kolei w czwartym obszarze, zatytułowanym korzyści finansowe zaplanowano wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży oraz zwiększenie limitu na prezenty
o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Z pewnością warto jeszcze wspomnieć o zmianach odnoszących się do Wiążących Informacji Stawkowych – po wejściu w życie projektu SLIM VAT: WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS będą ważne przez okres 3 lat od dnia ich wydania.

Aleksandra Jędras

praktykant

al***************@fo******.pl