Polityka prywatności

Strona Główna / Wystarczy zamiar prowadzenia biznesu, by móc skorzystać z odliczenia podatku VAT od kosztów inwestycji

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wystarczy zamiar prowadzenia biznesu, by móc skorzystać z odliczenia podatku VAT od kosztów inwestycji

Ryanair w 2006 roku planował przejąć irlandzkiego przewoźnika, jednakże do przejęcia nie doszło, a fiskus sprzeciwił się możliwości odliczenia VAT od poniesionych w tym zakresie kosztów z tytułu usług doradczych. Zgodnie z wyrokiem TSUE przewoźnik miał prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów mimo tego,  że planowane przedsięwzięcie w ostateczności nie doszło do skutku. Trybunał podkreślił również, że podatnik w niektórych przypadkach może dokonać odliczenia VAT, nawet gdy poniesiony koszt nie ma bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a czynnościami, które podlegają opodatkowaniu ( tzw. koszty ogólne). Trybunał zastrzegł jednak, że w każdym przypadku możliwość odliczenia podatku VAT uzależniona jest od poniesienia kosztów na planowaną działalność gospodarczą, natomiast zamiar podatnika w tym zakresie powinien zostać potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, niebudzącymi wątpliwości.

Wyrok ten jest ważny także dla polskich przedsiębiorców, bowiem wyroki TSUE mają charakter uniwersalny i mogą być wykorzystywane przez podatników także w sporach z polskim fiskusem.