Polityka prywatności

Strona Główna / DPSN 2021 skierowane do konsultacji publicznych.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

DPSN 2021 skierowane do konsultacji publicznych.

Giełda Papierów Wartościowi w Warszawie S.A. skierowała do konsultacji publicznych projekt „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” (roboczo zwany „DPSN 2021”). Giełda planuje, że nowe zasady wejdą w życie na początku 2021 roku. Jeżeli tak się stanie, emitencie nie będą mieli zbyt wiele czasu, aby dokładnie przeanalizować nowe zasady i dostosować do nich swoje działania.

 

Wstępna analiza projektu DPSN 2021 wskazuje na istotne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązujących DPSN 2016. W projekcie po pierwsze rzuca się w oczy odejście od dotychczasowego podziału na rekomendacje i zasady. Nie będzie, więc mniej i bardziej ważnych praktyk, które spółki z GPW powinny przestrzegać. Taki sposób podejścia wpłynie też na sposób raportowania o stosowaniu DPSN 2016 przez spółki giełdowe.

 

Dokument DPSN 2021 zostanie skrócony w porównaniu do DPSN 2016, a wpisane w nim zasady będą na wyższym poziomie ogólności, niż obecnie ma to miejsce. Zgodnie z zapowiedziami, zasady zostaną uszczegółowione na poziomie objaśnień czy wskazówek, które będą wyznaczały emitentom kierunki interpretacji. Wskazówki mają być z założenia na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, co ma umożliwić spółkom notowanym na GPW właściwe stosowanie i interpretowanie DPSN 2021, bez konieczności zmian samych dobrych praktyk.

 

Nowym rozwiązaniem zapowiadanym przez GPW, będzie rezygnacja z dotychczasowego obowiązku publikacji raportu jedynie w przypadku niestosowania danej zasady dobrych praktyk, na rzecz obowiązku publikacji przez spółkę kompleksowej informacji o zakresie stosowania zasad.

 

Sam dokument DPSN 2021 zawiera wiele nieznanych dotychczas zasad np. związanych ze zmianą klimatu, czy też dotyczących pozostawienia całości zysku w spółce.

Z oceną DPSN 2021 wstrzymajmy się do czasu ustalenia jego ostatecznej treści, jednak emitentów i osoby zainteresowane zagadnieniami ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych zachęcamy do udziału w ogłoszonych przez GPW konsultacjach publicznych, które potrwają do końca listopada 2020 roku.

 

Daniel Całka, adwokat

 

da**********@fo******.pl