Polityka prywatności

Strona Główna / Zmiany rozporządzania MAR

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zmiany rozporządzania MAR

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany rozporządzania MAR. Będą to pierwsze zmiany tego rozporządzenia, po jego wejściu w życie w lipcu 2016 roku. Nie jest to obszerna nowelizacja obszerna, wynikająca z rewizji już kilkuletniego aktu unijnego, jednak wymaga zwrócenia na nią uwagi m.in. w związku z wprowadzeniem uproszczeń dla emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP. Z istotniejszych zmian należy też wskazać, na te dotyczące prowadzenia list osób mających odstęp do informacji poufnych.

Zmianą, którą należy szczególnie pochwalić, jest nowy termin publikacji raportu o transakcjach insiderów. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, emitenci informacje o transakcjach na akcjach spółki dokonanych np. przez członków rady nadzorczej, muszą podać do publicznej wiadomości niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji. Problem w tym, że identyczny termin dotyczy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane w odniesieniu do ich obowiązku zgłoszenia transakcji do emitenta. W sytuacji, gdy insider poinformuje emitenta o dokonanej transakcji w ostatnich godzinach wskazanego terminu lub gdy uczyni po to terminie, wówczas przestrzeganie przez emitentów tego trzydniowego terminu jest technicznie trudne, a nawet niemożliwe. Naruszenie terminów przez emitenta łączy się z jego odpowiedzialnością i ryzykiem niemałej kary administracyjnej do wysokości 4.145.600 zł.

Przedmiotowa nowelizacja naprawia dotychczasową błędną regulację, dając emitentom co prawda krótszy termin, bo nie trzy a dwa dni robocze, ale liczony od otrzymania powiadomienia.

Dla emitentów, których akcje zostały dopuszczone do obrotu wyłącznie na rynku rozwoju MŚP (notowanych na NewConnect), ulegnie zmianie sposób postępowania w przypadku opóźnieniu informacji poufnych. Od 1 stycznia 2021 roku emitenci z NewConnect będą składać do KNF pisemne wyjaśnienia dotyczące opóźnienia informacji poufnej, tylko i wyłącznie na żądanie Komisji. Obecnie taki obowiązek ciąży na spółkach w każdym przypadku opóźnienia ujawnianie informacji poufnej.

Daniel Całka, adwokat

da**********@fo******.pl