Polityka prywatności

Strona Główna / Ustawa Lex Uber – zmiana przepisów o transporcie drogowym

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Ustawa Lex Uber – zmiana przepisów o transporcie drogowym

W dniu 1 października 2020 roku weszły w życie nowe przepisy o transporcie drogowym, tzw. ustawa Lex Uber – w ramach przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z głównych zmian jakie wprowadziła znowelizowana ustawa, jest obowiązek posiadania odpowiedniej licencji przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, jak i co najważniejsze osób. Powyższa zmiana ma przede wszystkim duże znaczenie dla kierowców takich aplikacji jak: Uber, Bolt czy FreeNow. Wprowadzone zmiany zrównują wspomniane firmy z korporacją taksówkarzy. Wymaganą licencję będzie mogła otrzymać tylko zarejestrowana w Polsce firma. Wiązać się to będzie również z odprowadzaniem odpowiedniego podatku CIT i VAT od usług pośrednictwa wykonywanych na terenie Polski.

Oprócz wspomnianej zmiany nowe przepisy przewidują także: zakaz prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób w przewozach okazjonalnych wykonywanych pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą, obowiązek oznaczenia auta, lampę a także wymóg posiadania taksometrów.

Zmiany obejmują nie tylko kierowców, ale także użytkowników jak i usługodawców. Kierowcy będą mogli korzystać m.in. ze stref postojów dla taxi, korzystać z buspasów, wjeżdżać do ograniczonych stref ruchu.

Za brak posiadania wymaganej licencji przy przewozie, może zostać nałożona kara pieniężna nawet do 12 tysięcy złotych za każde naruszenie.

 

Monika Kruszewska

Praktykant

mo***************@fo******.pl