Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Daniel Trędkiewicz

Udostępnianie danych osobowych usługobiorcy korzystającego z usług on-line na żądanie innych podmiotów niż organy państwa,  „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2021, nr 14

  • My publikujemy
  • Media o nas