Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek

Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy Anny Korzeniewskiej-Lasoty do wyroku NSA z 24 września 2019 r., I OSK 2808/17, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, z. 6

  • My publikujemy
  • Media o nas