Polityka prywatności

Strona Główna / Crowdfunding jako sposób finansowania start-upu

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Crowdfunding jako sposób finansowania start-upu

Crowdfunding jako zjawisko społeczno-gospodarcze został zdefiniowany  Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej” z dnia 14 marca 2014 roku. Crowdfunding stanowi finansowanie społecznościowe odnoszące się do otwartego zaproszenia skierowanego do społeczeństwa, mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację określonego projektu.

 

Finansowanie społecznościowe stanowi uzupełnienie tradycyjnych form finansowania i wspierania przedsięwzięć gospodarczych. Zaproszenie do wzięcia udziału w finansowaniu najczęściej publikowane i rozpowszechniane jest za pomocą Internetu, dedykowanych platform, a także mediów społecznościowych. Tego typu zaproszenie zazwyczaj ma określony okres czasowy. Najczęściej środki finansowe pozyskiwane są od dużego grona inwestorów w postaci stosunkowo niewielkich wkładów. Często są to osoby, którym podoba się pomysł projektodawcy i w ramach wsparcia i rozwoju przekazuje środki licząc na drobne korzyści w przyszłości (np. otrzymanie darmowego produktu, udział w wydarzeniu kulturalnym, spotkanie z twórcami). W takim przypadku można mówić o mówić o finansowaniu społecznościowym opartym na nagrodach lub przedsprzedaży.

 

Innym rodzajem finansowania działalności jest crowdfunding udziałowy, polegający na inwestowaniu w start-up w zamian za objęcie udziałów lub akcji. Z tego typu formy finansowania mogą korzystać również osoby dopiero szukujące potencjalnych wspólników.

 

Crowdfunding z pewnością posiada wiele zalet i jest kuszący dla firm stawiających swoje pierwsze kroki i poszukujących finansowania. Nie należy jednak zapominać o istniejących ryzykach. W przypadku objęcia udziałów lub akcji przez osoby trzecie właściciel start-upu pomniejsza swój pakiet kontrolny i częściowo dzieli uprawnienia władcze (decyzyjność) w nowopowstałej firmie. Dodatkowo, bardzo często aby pozyskać inwestora konieczne jest udostępnienie szczegółów dotyczących projektu, przez co główne jego założenia stają się powszechnie dostępne w sieci. W takim przypadku warto pamiętać o jak najlepszym zabezpieczeniu swojej własności intelektualnej.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Konrad Forystek

ko*************@fo******.pl