Polityka prywatności

Strona Główna / Prawo dla start-upu – forma prawna działalności

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawo dla start-upu – forma prawna działalności

Prawo dla start-upu – forma prawna działalności

 

Innowacyjny pomysł stanowi jeden z głównych elementów decydujących o sukcesie start-upu. W pierwszej kolejności twórca musi zmierzyć się z wyzwaniami stricte technicznymi takimi jak m.in. sposób realizacji pomysłu, budowa odpowiedniego zespołu, wymyślenie nazwy, sporządzenie logo, czy zawarcie Founders’ Agreement. Nieodzownym, i kluczowym, elementem rozpoczynania działalności jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Firma może być prowadzona jako osoba fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarcza lub wspólnik w spółce cywilnej), osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) lub jako tzw. ułomna osoba prawna (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna). Poniżej krótka charakterystyka najpopularniejszych z nich.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Jest to najprostsza forma prowadzenia biznesu. Nazywana często samozatrudnieniem, właścicielem może być wyłącznie osoba fizyczna.Przy tym rozwiązaniu to jedna osoba sprawuje nadzór i zarządza całą działalnością, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Właścicielem może być tylko osoba fizyczna.

 

Jednoosobową działalność rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym, że rejestracja online zajmuje niedużo czasu, jednoosobowa działalność jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia przedsiębiorstwa przez drobne podmioty. Do założenia nie trzeba sporządzać żadnych umów, jak również nie jest wymagany minimalny kapitał.

 

 

Spółka cywilna

 

Najprostszą formą prowadzenia działalności razem ze wspólnikiem jest spółka cywilna. Zaletami są m.in niskie koszty założenia oraz mozliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych i nie posiada osobowości prawnej. W stosunku do klientów oraz kontrahentów spółki, podmiotem wszelkich praw i obowiązków są solidarnie wspólnicy.

 

Spółka cywilna stanowi wspólne przedsięwzięcie kilku podmiotów, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (spółki). Przez umowę wspólnicy zobowiązują się do dążenia do określonego celu gospodarczego w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładu.

 

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Do założenia spółki nie jest potrzebny kapitał.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka z o.o. jest kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną i może być zawiązana w celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób (fizycznych lub prawnych, niezależnie od obywatelstwa czy siedziby). Spółka ta nie może być zawiązana przez wyłącznie jedną spółkę z o.o.

 

Jest to odpowiednia forma prowadzenia działalności dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki jednocześnie ograniczając ryzyko do wartości swojego wkładu. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał minimum 5 tys. zł.

 

Powstaje w drodze umowy zawartej przez jedną lub więcej osób, cały proces można podzielić na cztery etapy: (1) zawarcie umowy spółki, (2) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, (3) powołanie organów spółki, (4) wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową uregulowaną w przepisach Kodeksu handlowego. Posiada osobowość prawną. Założyć spółkę może jedna lub większa liczba osób: fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Nie może zostać założona jedynie przez jednoosobową spółkę z o.o.

Wspólnicy uczestniczą w tej spółce w wyniku objęcia akcji wyemitowanych przez spółkę (nabycie pierwotne) lub w drodze nabycia akcji już wyemitowanych (nabycie wtórne). Właściciel spółki jest wspólnikiem spółki, czyli jej akcjonariuszem.

Ta forma działalności zapewnia w pewnym stopniu anonimowość wspólników spółki, a także jest odpowiednia dla dużych przedsięwzięć (np. planowane wejście na giełdę). Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał 100.000 złotych.

Niezależnie od wyboru formy działalności służymy wsparciem prawnym przy rejestracji start-upu. W razie pytań proszę o kontakt mailowy:

ko*************@fo******.pl