Polityka prywatności

Strona Główna / Prawo dla start-up’u – Founders’ Agreement (umowa założycielska)

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawo dla start-up’u – Founders’ Agreement (umowa założycielska)

Start-up nie powstaje w momencie zarejestrowania działalności. Start-up powstaje w chwili narodzin pomysłu w umyśle założyciela. Bardzo często innowacyjny projekt nie może zostać zrealizowany w całości przez jedną osobę i konieczne jest zbudowanie zespołu.

 

Jeżeli pomysłodawca nie chce przekazać decyzyjności innym członkom zespołu,  najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy z poszczególnymi osobami (np. grafikami, programistami, informatykami itd.) w których zostaną zobowiązane do wykonania określonej pracy. Twórca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia. W takiej sytuacji cała odpowiedzialność spoczywa na pomysłodawcy. Musi samodzielnie zarządzać firmą oraz wszystkimi procesami. Zaangażowanie pozostałych osób w rozwój projektu może być ograniczone.

 

Sposobem tworzenia i jednocześnie wstępnej formalizacji start-up’u jest Founders’ Agreement (umowa założycielska). Po zbudowaniu kilkuosobowego zespołu przyszłych wspólników zawiera się umowę określającą podstawowe zasady działalności takie jak określenie przedmiotu współpracy oraz zakresu odpowiedzialności wspólników.

 

Przedmiot współpracy wskazuje na finalny projekt działalności (np. aplikacja mobilna), a także założenia jego realizacji. Wystarczający jest wstępny opis, ponieważ prawdopodobnie szczegóły dotyczące jego funkcjonalności, wyglądu itp. nie są jeszcze ustalone. Warto również wskazać udziały poszczególnych założycieli. Na tym etapie wydaje się to abstrakcyjne, ponieważ firma nie generuje jeszcze zysku, jednakże ma na celu uniknięcie potencjalnych konfliktów w przyszłości. Kolejnym elementem niezbędnym do opisania w Founders’ Agreement jest wskazanie wkładu poszczególnych wspólników. Mogą to być np. pieniądze, know-how, prawo do nieruchomości lub ruchomości, jak również majątkowe prawa autorskie. Niezależnie od rodzaju, wkład powinien zostać precyzyjnie określony w umowie założycielskiej.

 

Jednocześnie należy wskazać zakres odpowiedzialności poszczególnych założycieli za konkretne zadania oraz określić sposób podejmowania decyzji. Najpowszechniejszym sposobem jest wskazanie, że głosy założycieli są równe (co w przypadku dwóch osób może uniemożliwić podjęcie decyzji). Zarazem warto zdecydować o sposobie podejmowania decyzji np. drogą mailową – która jest znacznie lepsza od rozmowy telefonicznej i pozwoli na zachowanie większej przejrzystości.

 

Founders’ Agreement jest drogowskazem dla powstającego start-up’u i określa podstawowe zasady funkcjonowania. Znajduje odzwierciedlenie w umowie spółki lub odpowiednio statucie spółki na etapie rejestrowania działalności. Warto zadbać o swój start-up już na samym początku.

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy:

ko*************@fo******.pl