Fundacja rodzinna – nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym

W dniu 26 stycznia 2023 r. została uchwalona ustawa o fundacji rodzinnej. Po upływie 3 miesięcy od daty jej publikacji zacznie obowiązywać. Warto więc zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami regulowanymi tą ustawą. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj osoby prawnej – fundację rodzinną, która może być utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim […]

Fundacja rodzinna – nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym Read More »