Polityka prywatności

Strona Główna / Adw. dr Józef Forystek i adw. Marek Forystek wybrani przez KZA na sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Adw. dr Józef Forystek i adw. Marek Forystek wybrani przez KZA na sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej

Podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury Polskiej, którego pierwsza część sprawozdawczo-wyborcza odbyła się w dniu 19 marca 2021 r. w Bydgoszczy wybrano nowe władze samorządowe szczebla krajowego. Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został adw. Przemysław Rosati, a do NRA wybrano m.in. adwokatów krakowskiej Izby Adwokackiej: byłego Dziekana adw. Pawła Gierasa oraz adw. Stanisława Kłysa.

 

Miło nam również poinformować, że do składu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej  („WSD”) powołani zostali nasi koledzy adw. Marek Forystek i adw. dr  Józef Forystek. Podkreślenia wymaga fakt, że podczas wyborów do WSD obaj partnerzy naszej Kancelarii uczestniczący w Zjeździe jako delegaci Krakowskiej Izby Adwokackiej uzyskali znaczne poparcie delegatów na Zjazd z innych Izb, albowiem na 56 kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego WSD, mec. Józef Forystek uzyskał 12 lokatę uzyskując 128 głosów, a mec. Marek Forystek 16 lokatę przy 125 głosach oddanych na jego rzecz, przy czym jak dobry to wynik niech świadczy fakt, że wybrany na Prezesa NRA adw. Przemysław Rosati w I turze wyborów uzyskał 137 głosów. Warto dodać, że mec. Marek Forystek funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej pełni nieprzerwanie od 2013 r. i w jego skład został wybrany przez najwyższy organ samorządu zawodowego Adwokatury Polskiej już trzeci raz z rzędu. Zob. https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zakonczyla-sie-czesc-sprawozdawczo-wyborcza-xiii-krajowego-zjazdu-adwokatury/ .

Naszym kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej służby na rzecz Adwokatury Polskiej.