Polityka prywatności

Strona Główna / Decyzja o odszkodowaniu za grunt warszawski

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Decyzja o odszkodowaniu za grunt warszawski

Kancelarii  udało się uzyskać kolejną decyzję o przyznaniu naszym klientom odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntu położonego na terenie Warszawy, za który dotychczas nie wypłacono odszkodowania. Co istotne, wywłaszczenie to nastąpiło w latach 1973-1974. Właściwym organ podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię, że również w tego typu przypadkach osobom wywłaszczonym lub ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie, a więc że roszczenie odszkodowawcze jest dziedziczne (por. J. Forystek, Odszkodowanie za wywłaszczenie jako prawo dziedziczne, „Palestra” 2021, nr 12, s. 44-71). Sprawę prowadził zespół w składzie adw. Krzysztof Jamrozik i adw. dr Józef Forystek.