Polityka prywatności

Strona Główna / Dokumenty dotyczące uchwalenia ustawy zabużańskiej z 2005 r.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Dokumenty dotyczące uchwalenia ustawy zabużańskiej z 2005 r.

Proces uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 651), tzw. zabużańskiej poprzedzony był debatą parlamentarną prowadzoną w ramach Komisji Skarbu Państwa Sejmu IV Kadencji.

Komisja ta zajmowała się rządowym projektem tej ustawy na swoich posiedzeniach (nr 214 – 21 kwietnia 2005 r., nr 237 – 7 lipca 2005 r. oraz nr 238 – 8 lipca 2005 r.). W międzyczasie nad ustawą pracowała specjalnie do tego celu powołana czteroosobowa Podkomisja, która działała w składzie: Marek Suski (PiS), Tadeusz Maćkała (PO), Michał Trutkiewicz (SLD) i Franciszek Wołowicz (SLD).

Przy wykładni historycznej i autentycznej ustawy zabużańskiej warto zatem sięgnąć do Biuletynów zawierających protokoły posiedzeń Komisji Skarbu Państwa o numerach 4478/IV, 4897/IV i 4908/IV oraz druków sejmowych zawierających tekst projektu ustawy (druk nr 3793/IV, druk nr 4279/IV oraz druk nr 4279-A/IV) dostępnych na stronie sejmowej http/orka.sejm.gov.pl .

W załączeniu skan Sprawozdanie Podkomisji z 6 lipca 2005 r. stanowiące załącznik nr 6 do protokołu z 237. posiedzenia Komisji Skarbu Państwa z 7 lipca 2005 r. oraz opinia prawna Jana Morwińskiego z 23 maja 2005 r. dotycząca projektu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego sporządzona na zlecenie oraz opinia Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu z 31 maja 2005 r. na ten sam temat.

Sprawozdanie Podkomisji z 6 lipcaVII 2005 r. stanowiące załącznik nr 6 do protokołu z 237. posiedzenia Komisji Skarbu Państwa z 7 lipcaVII 2005 r., nazwa pliku 0904-99A.PPN

Opinia Biura Ekspertyz Sejmowych z 31.05.2005 r. doc

Opinia Jana Morwinskiego z 23 maja 2005 r