Polityka prywatności

Strona Główna / Kolejna nasza sprawa przed TSUE (nowa sprawa frankowa przed Trybunałem w Luksemburgu)

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kolejna nasza sprawa przed TSUE (nowa sprawa frankowa przed Trybunałem w Luksemburgu)

Po słynnej sprawie naszych zabużańskich klientów Teisseyre vs. Polska (Minister Skarbu Państwa), w której TSUE odpowiadał na pytanie prejudycjalne NSA (sygn. C-370/13), tym razem kolejna precedensowa sprawa prowadzona przez Kancelarię trafia na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

W sprawie tej Kancelaria reprezentuje frankowiczów, którzy zawarli z bankiem umowę o kredyt hipoteczny indeksowany w CHF. Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z 31 marca 2021 r. zdecydował się zadać pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące statusu sędziów sądów powszechnych, którzy uzyskali awans lub powołanie w procedurze przed KRS (Krajową Radą Sądowniczą) działającą w nowym składzie, kwestionowanym przez część prawników, jako niekonstytucyjny. Reprezentowani przez Kancelarię kredytobiorcy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń, lecz wskutek zażalenia poziomego pozwanego banku, sąd w składzie trzyosobowym z udziałem w charakterze sprawozdawcy sędziego powołanego w 2020 r. na stanowisko sędziego sądu okręgowego, rozpoznając to zażalenie uchylił postanowienie zabezpieczające i oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jeśli TSUE odpowie na zadane przez SO pytanie, to wyjaśni się kwestia ważności orzeczeń wydanych z udziałem takich sędziów, co jest niezwykle ważne w świetle konstytucyjnej zasady prawa do sądu (bezstronnego i niezawisłego). Ze strony Kancelarii sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek oraz r.pr. Magdalena Sorys.

Pytanie prejudycjalne do TSUE_krakowska sprawa frankowa