Polityka prywatności

Strona Główna / KONFERENCJA NAUKOWA: „THE CONFISCATION OF PROPERTY IN POLAND AND EFFORTS AT RESTITUTION”

AKTUALNOŚCI

BLOGI

KONFERENCJA NAUKOWA: „THE CONFISCATION OF PROPERTY IN POLAND AND EFFORTS AT RESTITUTION”

W dniach 28-30 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa na temat konfiskaty majątku w Polsce i możliwości jego restytucji.Jednym z prelegentów i zarazem uczestnikiem  pierwszego panelu dotyczącego polskich doświadczeń w tym zakresie był adw. Józef Forystek, partner zarządzający naszej Kancelarii.
Konferencja „The confiscation of property in Poland and efforts at restitution” zorganizowana została przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Loyola-Marymount University w Los Angeles, a także Uniwersytet Karola w Pradze. Patronat honorowy został objęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratorię generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także przez Naczelną Radę Adwokacką oraz World Jewish Restitution Organization (WJRO). Konferencja koncentrowała się wokół dyskusji nad warunkami prawnymi konfiskaty majątku w Polsce i możliwościami jego restytucji.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi tego, jak procesy restytucji mienia są przeprowadzane w innych krajach regionu, tj. Czechach, Rumunii, Węgrzech czy Serbii. Polska wersja wystąpienia adw. Józefa Forystka, a także abstrakt wykładu w skróconej wersji angielskiej.
Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

www.restitutionconference.pl