Polityka prywatności

Strona Główna / Mec. Józef Forystek członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry”

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Mec. Józef Forystek członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry”

Z przyjemnością informujemy, że na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę o powołaniu nowych członków Kolegium Redakcyjnego „Palestry” w osobach: adw. dr  hab. Pawła Podreckiego (prof. PAN), prof. dr hab. Macieja Szpunara, dr hab. Jerzego Zajadło (prof. UG) oraz partnera zarządzającego naszej kancelarii – adw. dr Józefa Forystka. Wszystkim powołanym członkom Kolegium życzymy owocnej pracy na rzecz utrzymania  i stałego podnoszenia poziomu naukowego pisma.

W tym samym dniu odbyło się pierwsze  posiedzenie nowego Kolegium Redakcyjnego pod przewodnictwem redaktor naczelnej adw. Ewy Stawickiej, podczas którego zostały omówione sprawy bieżące związane z pracą Kolegium oraz dotyczące starań o uzyskanie lepszej ewaluacji punktowej pisma wśród publikacji naukowych, a także dotyczące utrzymania zasadniczych kierunków jego rozwoju z nastawieniem na użyteczność dla środowiska adwokackiego. Na zakończenie posiedzenia Kolegium Redakcyjne złożyło podziękowania dla wszystkich członków Kolegium poprzednich kadencji oraz dotychczasowej redakcji pisma za pracę, zaangażowanie wiedzy, wszelkich umiejętności i dobrej woli w rozwój pisma i utrzymanie przez nie wysokiej pozycji na rynku czasopism prawniczych.