Polityka prywatności

Strona Główna / Nasz Partner Zarządzający uzyskał tytuł doktora

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Nasz Partner Zarządzający uzyskał tytuł doktora

Mamy przyjemność pogratulować naszemu Koledze obrony dysertacji doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim i uzyskania tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych.

Podzielając zainteresowania naszego Kolegi co do wydarzeń z najnowszej historii Polski i doceniając jego wkład we właściwą ocenę tego okresu oraz wydarzeń kształtujących nasz Kraj na kolejne dziesięciolecia, serdecznie gratulujemy zwieńczenia pasji naukowej w tak spektakularny sposób. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem wybitnego znawcy tej tematyki prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza oparta została na szczegółowej analizie tysięcy kart akt postępowań sądowych i materiałów śledczych, a także innych źródeł. Przygotowanie pracy doktorskiej, która pierwotnie w zamierzeniach autora miała stanowić jedynie książkę zajęło kilka ostatnich lat, a praca ta została wysoko oceniona przez jej recenzentów. Cały przewód doktorski został oceniony bardzo wysoko przez wszystkich członków Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie jej, a uchwała Rady Wydziału o przyznaniu tytułu doktora zapadła jednogłośnie
Zakładamy, iż dalsza kariera naukowa adw. dr. Józefa Forystka będzie się rozwijać nadal tak samo dynamicznie.

Życzymy dalszych sukcesów naukowych. Czekamy na kolejne publikacje również z zakresu prawa, których ma już wiele w swoim dorobku naukowym.
Cały Zespół Kancelarii