Polityka prywatności

Strona Główna / NIEWAŻNE PLANY PRZESTRZENNE WARSZAWY Z LAT 60 -TYCH NSA UTRZYMAŁ KORZYSTNY DLA PRZEDDEKRETOWYCH WŁAŚCICIELI WYROK

AKTUALNOŚCI

BLOGI

NIEWAŻNE PLANY PRZESTRZENNE WARSZAWY Z LAT 60 -TYCH NSA UTRZYMAŁ KORZYSTNY DLA PRZEDDEKRETOWYCH WŁAŚCICIELI WYROK

Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY reprezentowała na rozprawie kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spadkobierczynię przeddekretowego właściciela nieruchomości warszawskiej. NSA wyrokiem z czerwca 2012 roku podzielając stanowisko prezentowane przez Kancelarię oddalił skargę kasacyjną Ministra Infrastruktury (obecnie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) od bardzo korzystnego dla przeddekretowych właścicieli wyroku WSA z lutego 2011 roku. W wyroku WSA potwierdzono, że Ogólny Pan Miasta Stołecznego Warszawy z 31.01.1961 roku nie obowiązywał, gdyż nie został nigdy w sposób prawidłowy opublikowany , a dopiero z chwilą takiej publikacji uzyskiwał moc powszechnie obowiązującą.

Spadkobierczynię na rozprawie kasacyjnej reprezentował adw. Józef Forystek.