Polityka prywatności

Strona Główna / Nieważność kredytu złotowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Nieważność kredytu złotowego

Zarzut nieważności jest uwzględniany także w stosunku do umów kredytu hipotecznego, wobec których nie ma żadnych wątpliwości, że są kredytami udzielonymi i spłacanymi w polskich złotych. Dotychczas mogło się wydawać, że zarzut ten dotyczy wyłącznie kredytów frankowych i umów indeksowych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

 

W wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 roku (sygnatura akt XVI C 3421/16) Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego, zaciągniętego w złotówkach jest nieważna w całości i zasądził od kredytodawcy – banku PKO BP na rzecz kredytobiorców – zwrot wszystkich dokonanych wpłat. Wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu oznacza, że umowa kredytu była od samego początku nieważna, zatem strony muszą zwrócić sobie wzajemnie to co sobie nawzajem świadczyły wobec odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia. Skutek orzeczenia jest zatem taki sam jak niejednokrotnie wobec przedstawionych do oceny Sądu umów o kredyt frankowy.

Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego oferowanego przez bank PKO BP w latach 90. jako kredyt „Alicja”. Oferta banku była bardzo korzystna z uwagi na niskie raty, jednak sposób ich umownego ustalenia i ustalenia wysokości oprocentowania kredytu powodował, że nieznany był okres spłaty kredytu. W pierwszej kolejności kredytobiorcy spłacali wyłącznie raty odsetkowe w części, pozostała część niespłaconej raty odsetkowej powiększała saldo kredytu i zarazem wydłużała okres spłaty zobowiązania. Tak ukształtowana umowa kredytu może rodzić uzasadnione obawy pod kątem naruszenie przepisów prawa bankowego.

 

Zachęcamy o kontaktu w przypadku wątpliwości dotyczących umów kredytowych.

 

adw. Krzysztof Jamrozik

kr****************@fo******.pl