Polityka prywatności

Strona Główna / Odszkodowanie dla pasażera za opóźnienie lotu oraz grzywna dla Ryanair

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Odszkodowanie dla pasażera za opóźnienie lotu oraz grzywna dla Ryanair

Urząd Lotnictwa Cywilnego RP wydał decyzję na rzecz naszego klienta stwierdzającą naruszenie przepisów przez znanego przewoźnika lotniczego Ryanair poprzez brak wypłaty należnego odszkodowania za znacznie opóźniony lot. Urząd uznał zarazem, że poszkodowanemu pasażerowi należy się odszkodowanie w wysokości kilkuset Euro, a przewoźnik lotniczy ma zapłacić grzywnę za niedopełnienie swoich obowiązków w wysokości 1.000 zł. Decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa lotniczego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, a także w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07. Odszkodowanie takie jest należne w przypadku odwołania lotu bez uprzedzenia, a także w przypadku, jeżeli pasażer przybędzie do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu, a opóźnienie nie jest wywołane okolicznościami niezależnymi od przewoźnika lotniczego. Sprawę prowadził adw. Krzysztof Jamrozik.