Polityka prywatności

Strona Główna / PAŁAC POTOCKICH-REYÓW W PRZECŁAWIU NIE PODPADAŁ POD DZIAŁANIE DEKRETU PKWN O REFORMIE ROLNEJ.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

PAŁAC POTOCKICH-REYÓW W PRZECŁAWIU NIE PODPADAŁ POD DZIAŁANIE DEKRETU PKWN O REFORMIE ROLNEJ.

W marcu 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając wniosek Anny Potockiej z Reyów i jej rodziny (spadkobierców Stanisława Reya) nie uwzględnił odwołania aktualnego posiadacza pałacu i utrzymał korzystną dla spadkobierców decyzję Wojewody Podkarpackiego z lipca 2011 roku ustalającą, że zespół pałacowo-parkowy w Przecławiu k/Mielca (rodowa siedziba Reyów) nie podpadała pod działanie art. 2 ust.1 lit. e – dekretu PKWN z 9.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Spadkobiercy Stanisława Reya reprezentowani są przez adw. Józefa Forystka.