Polityka prywatności

Strona Główna / Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił  na rzecz naszego klienta pozytywnej interpretacji
w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT – 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych.

Według DKIS o przeznaczeniu terenu decydują akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy,
a zatem w przypadku jakiejkolwiek możliwości zabudowy, grunt pod wodami stojącymi spełnia definicję terenu budowalnego określonego w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W efekcie wydanej interpretacji dostawa takich nieruchomości nie będzie podlegała PCC.