Polityka prywatności

Strona Główna / PRECEDENSOWY WYROK NSA W SPRAWIE TZW. GMINNEJ PROHIBICJI

AKTUALNOŚCI

BLOGI

PRECEDENSOWY WYROK NSA W SPRAWIE TZW. GMINNEJ PROHIBICJI

Uwzględnione stanowisko Kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY w sprawie zasad stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 28 września 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt: II GSK 824/11 podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię i oddalił skargę kasacyjną Gminy w sprawie możliwości wprowadzania tzw. gminnej prohibicji. NSA wskazał, że wprowadzanie przez rady gminy zakazu sprzedaży alkoholu nie może naruszać konstytucyjnej zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Wyrok otworzył drogę do dochodzenia odszkodowania w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały rady wprowadzającej prohibicję na określonym obszarze gminy. Sprawę prowadziła radca prawny Anna Jargut