Polityka prywatności

Strona Główna / Skarga konstytucyjna w sprawie zabużańskiej dot. niekonstytucyjności wymogu przemieszczenia się na terytorium RP

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Skarga konstytucyjna w sprawie zabużańskiej dot. niekonstytucyjności wymogu przemieszczenia się na terytorium RP

Kolejna skarga konstytucyjna przygotowana przez naszą kancelarię postanowieniem TK z  20 października 2021 r. została przyjęta do rozpoznania. Dotyczy ona zbadania konstytucyjności art. 7 ust. 1 ustawy zabużańskiej z dnia 8 lipca 2005 roku w zakresie, w jakim postanowienie wydane w trybie art. 7 ust. 1 tej ustawy potwierdzające nabycie prawa do rekompensaty nie jest dla organu wiążące i w konsekwencji, dopuszczalne jest jego uchylenie i wydanie decyzji odmawiającej potwierdzenia prawa do rekompensaty, pomimo spełnienia przez Zabużan wymogów, których mowa w art. 2, 3 i 5 ust. 1 i 2 ustawy, a przede wszystkim zgodności z Konstytucją  art. 1 w zw. z art. 2 ustawy zabużańskiej w zakresie, w jakim poszerza katalog przesłanek otrzymania prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej o przesłankę „przemieszczenia” lub „zamieszkania” właściciela nieruchomości położonej na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego następcy prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych granicach. Skarga konstytucyjna została przygotowana przez adw. dr. Józefa Forystka przy współpracy Macieja Pydyna. Sprawa toczyć się będzie pod sygn. SK 64/21.