Polityka prywatności

Strona Główna / Stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Gobarto S.A.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Gobarto S.A.

Z satysfakcją informujemy, iż wyrokiem z dnia 30 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w całości powództwo wniesione przez Kancelarię Prawną Forystek z Krakowa w imieniu akcjonariuszy mniejszościowych Gobarto S.A. i stwierdził nieważność uchwały nr 7/18/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zaskarżona uchwała NWZ upoważniała Zarząd Gobarto S.A. do dokonania emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy mniejszościowych, stwarzając ryzyko marginalizacji akcjonariatu mniejszościowego, a nawet w konsekwencji jego „wyciśnięcia” ze Spółki poprzez tzw. procedurę squeeze out.
Treść dzisiejszego wyroku została podana do publicznej wiadomości przez Zarząd Gobarto S.A. w formie raportu bieżącego nr 33/2018:
http://gobarto.pl/files/raporty/raporty_biezace/2018/RB_33_2018.pdf

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocny. O przedmiotowej sprawie informowaliśmy już w dniu 27 listopada 2017 roku, w kontekście udzielenia zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy w sprawie.

Sprawę prowadzi radca prawny Przemysław Biedrawa.