Polityka prywatności

Strona Główna / Sukces akcjonariuszy mniejszościowych kolejnej spółki

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sukces akcjonariuszy mniejszościowych kolejnej spółki

[html ]

Kancelaria Prawna Forystek w sprawie reprezentuje 23 akcjonariuszy PAMAPOL SA. W ocenie akcjonariuszy uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes akcjonariuszy oraz samej spółki Pamapol S.A.  Wstrzymanie wykonania uchwały pozwoli na rozpoznanie zarzutów akcjonariuszy przez Sąd przed zniesieniem dematerializacji akcji i wycofaniem akcji PAMAPOL SA z obrotu na rynku regulowany GPW, a tym samym daje szansę na pozostanie PAMAPOL SA na giełdzie (w przypadku uwzględnienia powództwa). Sprawę prowadzi radca prawny Przemysław Biedrawa na stałe współpracujący z Kancelarią Prawną Forystek z Krakowa.

[/html]