Polityka prywatności

Strona Główna / Sukces w sprawie przed Naczelnikiem Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sukces w sprawie przed Naczelnikiem Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego

Sukcesem dla Klienta zakończyła się sprawa przed Naczelnikiem Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku VAT z tytułu nieświadomego udziału naszego Klienta w karuzeli podatkowej. W wyniku złożonego odwołania Organ II instancji uchylił niekorzystne dla Spółki decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika UCS, który ostatecznie wydał wynik kontroli nie kwestionując już prawidłowości prowadzonych ksiąg podatkowych.
W prowadzonej przez Kancelarię sprawie Organ Skarbowy zarzucił Podatnikowi prowadzącemu hurtownię materiałów budowlanych, że ten nie dochował należytej staranności i nie działał w dobrej wierze przy nabyciu wyrobów stalowych od podmiotu uwikłanego w karuzele VAT.
Wskazane przez Kancelarie zarzuty oraz wnioski przekonały Fiskusa, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie może stanowić podstawy do kwestionowania prawa do odliczenia przez Podatnika podatku naliczonego.