Polityka prywatności

Strona Główna / Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie

Wdrażanie sformalizowanych procedur podatkowych w firmach staje się w ostatnich latach coraz popularniejszym rozwiązaniem. Realizując swoją politykę podatkową podatnicy mają możliwość wdrożenia procedur dotyczących choćby należytej staranności w podatku VAT, czy w podatku u źródła, bądź również procedury dotyczącej wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych. Nie zawsze są to procedury obowiązkowe do wdrożenia, natomiast ich wprowadzenie i przestrzeganie minimalizuje ryzyka podatkowe.   Dlatego też mimo braku formalnego obowiązku coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie tego typu działań w swojej firmie. Poniżej przedstawiamy przykładowe procedury podatkowe jakie podatnicy mają możliwość u siebie wdrożyć.

Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

Jest to procedura, do której wdrożenia pod rygorem kary pieniężnej obowiązane są grupy podatników, których przychody lub koszty, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł. Procedura określa czynności i zasady panujące w firmie, które mają na celu prawidłowe wywiązanie się z obowiązków dotyczących schematów podatkowych tzw. MDR. Wdrożenie i przestrzeganie tego typu procedury w firmie, nawet mimo braku formalnego obowiązku może stanowić cenne narzędzie, które nie tylko umożliwi prawidłową realizację obowiązków w zakresie raportowania MDR – skrupulatne przestrzeganie tego typu procedury może również przy ewentualnym sporze z fiskusem zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej osób zarządzających firmą.

Procedura WHT 

Procedura dotycząca należytej staranności w zakresie podatku u źródła (WHT) stanowi precyzyjny przewodnik określający kroki mające na celu zapewnienie skrupulatnego postępowania przy dokonywaniu płatności zagranicznych. Jej celem jest umożliwienie właściwego rozliczania podatku u źródła, wykorzystując zwolnienia i preferencyjne stawki podatkowe.

Procedura należytej staranności w podatku VAT

Natomiast wdrożona procedura należytej staranności w podatku VAT to przyjęty na wewnętrzne potrzeby podatnika dokument określający postępowanie w ramach rozliczeń, sposób realizacji obowiązków podatnika czy kwestie dotyczące weryfikacji kontrahentów. Podatnik wdrażając i przestrzegając tego typu procedury może skutecznie zminimalizować ryzyka podatkowe w przypadku kwestionowania rozliczenia podatku VAT przez organ. 

Podsumowanie

Jednocześnie obowiązujące od 2021 r. przepisy wprowadziły na pewne grupy podatników obowiązek sporządzania i zamieszczania na stronach internetowych informacji o realizacji strategii podatkowej. Wdrożenie u siebie tego typu procedur może zatem stanowić część realizowanej w dłuższym okresie przez podmiot strategii podatkowej.

Nasza Kancelaria oferuje usługi w zakresie sporządzania zarówno informacji o realizowanej strategii podatkowej jak i wewnętrznych procedur dotyczących różnego rodzaju podatków. Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania w tej kwestii bądź rozważają Państwo wdrożenie tego typu procedur na potrzeby własne zapraszamy do kontaktu.