Polityka prywatności

Strona Główna / Wielka wygrana z Bankiem w sprawie frankowej przeciwko BPH

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wielka wygrana z Bankiem w sprawie frankowej przeciwko BPH

Z przyjemnością informujemy, że w sprawie „frankowej” prowadzonej przez naszą Kancelarię dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF udzielonego przez GE Money Bank – obecnie Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (jako sąd I instancji) stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna w całości i zasądził na rzecz naszych Klientów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że reprezentowani przez Kancelarię kredytobiorcy posiadali interes prawny w sprawie ustalenia nieważności przedmiotowej umowy kredytu z uwagi na rażące zaniedbania Banku, podczas zawierania z nimi tej umowy. Kredytobiorcy na żadnym etapie zawierania umowy nie zostali bowiem w sposób odpowiedni i zrozumiały poinformowani o istniejącym ryzyku kursowym oraz nie został im przedstawiony model działania klauzuli indeksacyjnej. Tym samym, Sąd wskazał, że GE Money Bank przy zawieraniu umowy kredytu indeksowanego do CHF zachował się wobec swoi klientów w sposób dalece nielojalny ponieważ nie wypełnił podstawowych obowiązków informacyjnych. Dodatkowo, odpowiadając na argumenty strony przeciwnej, Sąd uznał, że z umowy kredytu nie było możliwe wyeliminowanie klauzul abuzywnych i dokonanie modyfikacji tychże zapisów z uwagi na fakt, że umowa jest całkowicie sprzeczna z dobrymi obyczajami i zasadami prawa.

Ze strony Kancelarii sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek oraz r.pr. Magdalena Sorys.