Polityka prywatności

Strona Główna / Wygrana przed sądem apelacyjnym w Łodzi w sprawie dotyczącej umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wygrana przed sądem apelacyjnym w Łodzi w sprawie dotyczącej umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Z radością informujemy, że wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, którym zasądzono na rzecz Klienta Kancelarii w całości dochodzone roszczenie o zapłatę kwoty ponad 680 000 złotych. Dochodzone roszczenie obejmuje wynagrodzenie za zrealizowane dostawy na podstawie umowy zawartej w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Sąd nie uwzględnił zarzutów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który zmierzał do potrącenia naliczonych kar umownych, w związku z czym całość wynagrodzenia należnego Klientowi kancelarii została zasądzona, wraz z odsetkami.

Z Kancelarii sprawę prowadzili r.pr. Przemysław Biedrawa oraz r.pr. Daniel Trędkiewicz.