Polityka prywatności

Strona Główna / Wygrana w NSA w sprawie dziedziczenia prawa do odszkodowania za wywłaszczenie

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wygrana w NSA w sprawie dziedziczenia prawa do odszkodowania za wywłaszczenie

Uwzględniając skargę kasacyjną przygotowaną przez Kancelarię od wyroku WSA w Krakowie z 2020 r. NSA uznał za błędne stanowisko prezentowane przez WSA, że prawo do odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość nie przechodzi na spadkobierców pierwotnego właściciela. Tym samym podzielił pogląd przedstawiony przez Kancelarię, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, może być od dnia 1 stycznia 1998 r. ustalone dla spadkobiercy właściciela nieruchomości, a więc iż prawo do odszkodowania wywłaszczeniowego jest dziedziczne.

Jednocześnie NSA uznał, że organy administracji publicznej przy ustalaniu wysokości odszkodowania obowiązane są uwzględnić wartość budynku wzniesionego częściowo na wywłaszczonej nieruchomości, albowiem tylko  w takim przypadku odszkodowanie może zostać uznane za ekwiwalentne i słuszne, czyli spełniające wymogi konstytucyjne z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Sprawę prowadzi zespół prawników Kancelarii  w osobach radców prawnych Anny Feliks i Barbary Labe pod kierunkiem adw dra Józef Forystka