Polityka prywatności

Strona Główna / Wygrana w sprawie zabużańskiej w NSA

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wygrana w sprawie zabużańskiej w NSA

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria wygrała kolejną sprawę kasacyjną przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącą mienia zabużańskiego. NSA przychylając się do argumentowe zawartych w skardze kasacyjnej uchylił wyrok WSA oraz zaskarżone decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Śląskiego. W wyjątkowo obszernym uzasadnieniu wyroku uznał, że  oświadczenia litewskich świadków złożone przed polskim konsulem, podobnie jak kserokopie (nawet nie potwierdzone za zgodność z oryginałem) są pełnowartościowym dowodem w sprawie zabużańskiej. Potwierdził także, że umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości  bez zachowania formy aktu notarialnego z uwzględnieniem uchwały Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 19 marca 1949 r., C 935/48, OSN I/49/1. Podzielił także pogląd, że tak organy administracji, jak i WSA w Warszawie naruszyły przepisy Konstytucji RP (art. 64 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 i art. 32 ust. 1), skoro prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie jako prawo majątkowe chronione jest Konstytucją. Sprawę ze strony Kancelarii prowadzą radc.pr. Tomasz Pigiel oraz adw. Józef Forystek.