Polityka prywatności

Strona Główna / WYGRANA W WSA W GŁOŚNEJ SPRAWIE ZABUŻAŃSKIEJ A. MAZUR (DWA MIEJSCA ZAMIESZKANIA)

AKTUALNOŚCI

BLOGI

WYGRANA W WSA W GŁOŚNEJ SPRAWIE ZABUŻAŃSKIEJ A. MAZUR (DWA MIEJSCA ZAMIESZKANIA)

Z przyjemnością informujemy, że na początku września WSA w Warszawie uwzględnił skargę przygotowaną przez Kancelarię na decyzję MSP odmawiającą uchylenia niekorzystnych decyzji zabużańskich wydanych w głośnej sprawie Pani Anny Mazur.To dzięki tej sprawie uchwalona została ustawa z 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  W wyniku nowelizacji otwarta została ponownie możliwość złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty zabużańskiej i to nawet w sytuacji, gdy dotychczas, a więc w zawitym terminie do 31 grudnia 2008 roku nie złożono żadnego wniosku. Było to wykonanie przez Parlament obowiązku wynikającego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2012r., SK 11/12 stwierdzającego niekonstytucyjność wymogu zamieszkiwania na Kresach w dniu 1 września 1939r. Przed Trybunałem Konstytucyjnym Pani Anna Mazur reprezentowana była przez adwokatów Jerzego Wolińskiego i Agnieszkę Wolińską. Kancelaria reprezentuje  klientkę w toczącym się postępowaniu administracyjnym – zabużańskim przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi. Sprawę prowadzi zespół prawników Kancelarii pod kierownictwem adw. Józefa Forystka z udziałem radcy prawnego Tomasza Pigiela