Polityka prywatności

Strona Główna / Wygrana z bankiem w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wygrana z bankiem w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego

Z przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej naszego Klienta w sprawie przeciwko mBank S.A. Sprawa dotyczyła spłaconego w roku 2014 kredytu konsumenckiego. Kancelaria przygotowała pozew przeciwko Bankowi m.in. w oparciu o  ustawę z 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, która przewiduje instytucję  tzw. sankcji kredytu darmowego, czyli  uprawnienia kredytobiorcy – konsumenta do zwrotu na rzecz kredytodawcy (banku) tylko pożyczonego kapitału, bez jakichkolwiek kosztów zwyczajowo związanych z udzieleniem kredytu (odsetek, prowizji, kosztów związanych ze wzrostem waluty obcej w przypadku kredytu waloryzowanego). Sąd w pełni podzielił argumenty przytoczone przez Kancelarię w pozwie, w szczególności dotyczące zapisów umowy kredytu, które w sposób niejasny określały Całkowity Koszt Kredytu (CKK). W konsekwencji udowodnienia przed Sądem roszczeń Klienta, Sąd zasądził od banku na rzecz naszego Klienta zwrot wszystkich kwot zapłaconych bankowi ponad wypłacony kapitał kredytu, co w praktyce oznacza, że nienależne Bankowi koszty kredytu z kwoty ok. 125.000,00 zł spadły do ok. 55.000,00 zł. Sprawa ta różni się od głośnych ostatnio spraw tzw. frankowych, bowiem stosując tzw. sankcję kredytu darmowego, Sąd nie unieważnił umowy kredytu, przez co wyeliminowane zostało ryzyko ewentualnego roszczenia o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które to roszczenia są ostatnio silnie lobbowane przez banki w sprawach tzw. frankowych. Sprawę prowadził zespół Kancelarii pod kierownictwem radc. pr. Tomasza Pigiela.